TECHNISCHE DIENSTVERLENING | Van product naar prestatie
De markt voor onderhoud en technische dienstverlening is druk in beweging. Door de economische omstandigheden van nu worden nieuwbouw en vervanging uitgesteld. Bovendien wordt kritischer dan ooit nagedacht en gekeken naar de prestaties van essentiƫle bedrijfs assets. Lees meer >

BOUW & INFRA | Van kostprijs-plus naar duurzaam gebruik
De bouwsector staat voor enorme uitdagingen. Bouw- en installatiebedrijven en de toeleverende industrie worden geconfronteerd met een turbulente markt. Volumes in nieuwbouw van woning- en utiliteit staan onder druk. Voor de infrastructuur geldt hetzelfde. Na de realisatie van grote wegenbouw- en railinfra projecten liggen deze klussen niet langer meer voor het oprapen. Lees meer >

ENERGIE | Onzekerheid onder hoogspanning
De Nederlandse energiemarkt is volop in beweging:
De introductie van marktwerking en het ontstaan van een bedrijfsketen met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden loopt volop. Er is schaarste in de traditionele energiebronnen. Maar ook vindt een (snelle) opkomst van alternatieve energiebronnen plaats: zonne-energie, biobrandstoffen, wind- en getijde-energie. Lees meer >

MOBILITEIT | Businesspartners moeten met elkaar bewegen
Hoe zorgen we er met elkaar voor dat Nederland bereikbaar blijft? Op landelijk, regionaal en lokaal gebied. Ruimte wordt kritisch en tegelijk neemt de vraag naar mobiliteit alsmaar toe. Oplossingen liggen op het brede terrein van verkeer, vervoer en infrastructuur, in een ruimtelijke en economische context. Lees meer >

website ontwerp en realisatie: Rody Vonk | www.raakme.nl