MOBILITEIT | Businesspartners moeten met elkaar bewegen

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat Nederland bereikbaar blijft? Op landelijk, regionaal en lokaal gebied. Ruimte wordt kritisch en tegelijk neemt de vraag naar mobiliteit alsmaar toe. Oplossingen liggen op het brede terrein van verkeer, vervoer en infrastructuur, in een ruimtelijke en economische context. De hoeveelheid verkeer in Nederland groeit en blijft de komende jaren verder toenemen. Het huidige wegennet is hier niet op berekend. De verkeersproblematiek vraagt om vernieuwende oplossingen en optimale integratie. Dit geldt zowel op de weg als op het Nederlands spoor.

De oplossingen voor het OV: trein, lightrail, tram en bus, liggen vooral in een integrale aanpak rond de (middel)grote steden en in knooppunten, met slimme combinaties van het OV met de fiets, P&R en parkeren. Kortom: marktwerking. Deelnemers in deze context opereren op basis van zakelijkheid en economics, concessies en risico’s. Dit vraagt om een verandering in de traditionele manier van denken en werken. Bestaande partijen en nieuwe toetreders moeten met elkaar in gesprek en op een duurzame manier samenwerken en tegelijkertijd hun eigen commerciele resultaten bewaken.

Boost in Business herkent en begrijpt deze marktdynamiek als geen ander en is uw ideale, creatieve gespreks- en uitvoerings partner. Samen ontwikkelen we nieuwe  producten, onderscheidende proposities en vernieuwende verdienmodellen die ook uw onderneming helpen om succesvol te blijven in uw markt.

website ontwerp en realisatie: Rody Vonk | www.raakme.nl